Greencare

Greencare NPK 6-3-12 + 8% FE (6-30)

Ideale najaars meststof voor de bemesting van fairways, gazond en voetbalvelden in het najaar en voorjaar.
Geeft onmiddellijk een groenverkleuring.
Dosis: 2 à 4 kg per are.
Verpakking: zakken van 25kg

Dit product is onderworpen aan verordening (EU) 2019/1148. Verdachte transacties, verdwijning of diefstal van het product moeten worden gemeld bij de relevante autoriteiten. Precursor bijlage 2