Privacyverklaring

Op de pagina vindt u onze provacyverklaring en informatie m.b.t. gegevensverwerking.

PRIVACYVERKLARING EN INFORMATIE M.B.T. GEGEVENSVERWERKING

1. Onderneming: TAYMANS BV.
te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 157 (België), met als ondernemingsnummer BE 0423.249.107

Taymans bv draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2. Contactgegevens:
Adres : Nijvelsebaan 157 – 3090 Overijse
Telefoon: 02/ 687 98 53
Fax:  02/ 688 08 05
Website: www.taymans.be
E-mail: [email protected]

 

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Taymans bv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Zo maakt Taymans bv onder meer gebruik van beveiligingssoftware (antivirus) en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor Taymans bv redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde een externe informatica- leverancier.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via e-mailadres: [email protected].

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Door beroep te doen op de dienstverlening van Taymans bv geeft u de uitdrukkelijke toestemming om de informatie en desgevallend de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van de uit te voeren opdracht, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals hierna wordt toegelicht onder punt 4 al. 2 en punt 6.

Taymans bv verwerkt uw gegevens omwille van de naleving van wettelijke verplichtingen, om de dienst te kunnen verlenen/de opdracht uit te voeren, omdat u deze zelf aan Taymans bv (hebt) verstrekt (al dan niet op basis van een overeenkomst) of omwille van een gerechtvaardigd belang, telkens met oog op de dienstverlening.

 

5. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon- en/of GSM-nummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (desgevallend)
 • Ondernemingsnummer (desgevallend)

Taymans bv verzamelt en verwerkt geen gevoelige of bijzondere gegevens.

De website (www.taymans.be) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten en zeker niet van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, cliënt of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De website gebruikt enkel functionele cookies die geen persoonlijke gegevens verzamelen of registeren (geen IP-adressen).

 

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Taymans bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Taymans bv rust (bv. in kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);
 • Het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u;
 • Verzenden van nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen die met dienstverlening in ruime zin te maken hebben;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om u de diensten te leveren, de opdracht uit te voeren;
 • U op te nemen in het klantenbestand;
 • Om een efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden, digitale communicatie (facturen worden digitaal verzonden).

 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Taymans bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Taymans bv hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens algemeen: bewaartermijn 7 jaar na beëindiging van de diensten;
 • Standaard persoonsgegevens Naam, voornaam, e-mailadres: bewaartermijn zolang Taymans bv. berichten of nieuwsbrieven omtrent actuele onderwerpen verspreidt en u zich daarvoor hebt ingeschreven;

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden:
Taymans bv geeft uw gegevens niet aan derden door tenzij dit nodig is uitsluitend voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de diensten die zij u verstrekt. Taymans bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taymans bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Taymans bv houdt eraan zo snel mogelijk te reageren en zeker binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Taymans bv gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging (hetgeen ook gebeurlijk gemeld zal worden).

 

10. Gebruik van cookies:

10.1 Functionele cookies 
Functionale cookies houden verband met de werking van onze website; op die manier kunnen we u via onze website een betere dienstverlening bieden. Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

Naam cookie

Bedoeling

Geldigheid

Verwerkingslocatie

has_js

Controleert of u JavaScript hebt ingeschakeld in uw browser.

-

Nederland

cookie-agreed-version

Controleert of u akkoord bent gegaan met de cookie consent.

3 maanden

Nederland

10.2 Analytische cookies 
Analytische cookies bieden ons meer inzicht in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken door statistische gegevens in te zamelen. Wij gebruiken geen analytische cookies.

 

11. Klacht indienen:
Taymans bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer):
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be

 • “We kunnen al vele jaren rekenen op de perfecte service van Taymans. Vandaag besteld, morgen geleverd.”

  Luc Van Muysen | hoofdgreenkeeper Keerbergen Golf Club

 • "Taymans is al meer dan 20 jaar één van onze leveranciers. Het Taymans-team, de service en de competentie zijn top en onze samenwerking is altijd een succes geweest! Een must-have leverancier voor golfclubs!"

  Frank Drumel | hoofdgreenkeeper van Royal Waterloo Golf Club

 • "Reeds vele jaren werk ik samen met Luc Taymans. Dit is altijd heel correct verlopen, met goede kennis van zaken, wat een unicum is in België."

  Martin Sonnaert | hoofdgreenkeeper Royal Latem Golf Club

 • "Altijd correct, snelle levering, desnoods s’avonds laat, of zondag. Gunstige prijzen, zeer vriendelijke zakenman. Is altijd bereid om advies te geven of hiervoor de juiste man te contacteren."

  Luc De Bie | hoofdgreenkeeper ternesse golf & country club en zaakvoerder 'The greenkeeper, tuinaanleg en onderhoud' www.the-greenkeeper.be

 • "Taymans levert ons met veel kennis van zaken de juiste producten op het juiste moment. Steeds een vlekkeloze service en een aangename samenwerking."

  Philippe De Wispelaere | greenkeeper Royal Golf Club de Belgique