Compo Expert langzaam werkende meststoffen

Floranid®Twin Eagle Master (19-5-10 + 2 MgO), CE-gekeurd

Fijngekorrelde meststof, uitermate geschikt voor gebruik op golfgreens en sportvelden of op hoogwaardige gazons. De korrelgrootte situeert zich tussen 0,5 – 1,4 mm en leent zich daarom uitstekend voor kort gemaaide grasvelden. De korreltjes verdwijnen onmiddellijk tussen de grassen en zijn vrijwel niet meer terug te vinden. Omwille van de hogere N-inhoud is het product vooral bruikbaar tijdens voorjaar en zomer of op grasvelden met een wat lagere humusinhoud.

Dosis: 3 – 5 kg/are en gift, afhankelijk van de situatie
Verpakking: 25 kg

Dit product is onderworpen aan verordening (EU) 2019/1148. Verdachte transacties, verdwijning of diefstal van het product moeten worden gemeld bij de relevante autoriteiten. Precursor bijlage 2