Bodemverbeteraars en organische meststoffen

Karisol®, organisch, gemengd bodemverbeterend middel, op basis van oliekoeken, cacaodoppen en groencompost, ontheffingsnummer EM031.E

Organische bodemverbeteraar met een uitzonderlijk hoog gehalte aan droge stof en organische stof. Ideaal om het humusgehalte van een bodem langdurig te verhogen. Vooral geschikt bij aanleg van gazons, grasrollen en bij aanplantingen van bomen, struiken, …  Het product bevat enkel plantaardige grondstoffen en is absoluut vrij van dierlijke resten. Dat alles leidt er toe dat het product geen vervelende geur heeft. Dankzij de stevige kruimel is het product goed toepasbaar. Karisol® heeft nauwelijks een voedende waarde (het is geen meststof), maar een humusverhogend karakter (het is een bodemverbeteraar). Dankzij het hoge droge stofgehalte en het hoge organische stofgehalte leidt een gift tot een verbeterde voorziening aan organische stof in een bodem, met stimulering van het microbiële leven. Het product heeft een ideale C/N-verhouding (ongeveer 12, waardoor het geen vrijkomende stikstoffen bindt) en het product werkt pH-neutraal.

Dosis: 8 – 20 kg/are, afhankelijk van de situatie
Verpakking: 25 kg

Het product is geschikt voor inzet in de biologische land- en tuinbouw volgens Verordening EU 2018/848.