Greencare

Greencare fairway NPK 15-5-12 + 3%FE (2-16)

Ideale meststof voor de bemesting van fairways, gazons en voetbalvelden in het groeiseizoen.

Dosis: 2 à 4kg per are.
Werkingsduur: 6 weken
Verpakking: zakken van 25kg

Dit product is onderworpen aan verordening (EU) 2019/1148. Verdachte transacties, verdwijning of diefstal van het product moeten worden gemeld bij de relevante autoriteiten. Precursor bijlage 2